Art. nr. 506310805Aspen 2-takt alkylatbensin

Aspen 2 er alkylatbensin som er forhåndsblandet med 2 % bionedbrytbar 2-taktsolje. Fri for helseskadelige stoffer som benzen. Egner seg for luftavkjølte totaktsmotorer. Miljøvennlig drivstoff som er 99% renere, sammenligne.

Les produktbeskrivelse

10 på lager

192,- ekskl. mva

Høy kvalitet

Robust maskinvare

Rask kundeservice

Varenummer: 506310805 Kategori:

Beskrivelse

Beskrivelse

Drivstoff for luftavkjølte totaktsmotorer

Aspen 2 er en alkylatbensin som selges ferdigblandet med to prosent av Aspens helsyntetiske totaktsolje. Bensinen er opptil 99%* renere enn vanlig bensin og er snillere mot mennesker, maskin og miljø. Aspen 2 kan brukes til ulike typer luftavkjølte totaktsmotorer f.eks. motorsager, kappemaskiner, hekksakser og mopeder.

Drivstoffet er utviklet i tett samarbeid med profesjonelle, som har resultert i et drivstoff som gir minst mulig miljøpåvirkning og et bedre arbeidsmiljø. Den er helsyntetisk med hele 60 % fornybart innhold, den er bionedbrytbar (mer enn 80 % etter 28 dager) og fri for både aske og løsemidler. Oljen gir en svært ren motor og har optimale smøreegenskaper ved alle motortemperaturer. I tillegg minimerer drivstoffet kullrester og avleiringer på motorens deler, noe som gir en jevnere og mer effektiv drift.

FORDELER

  • Aspen kan lagres i lang tid uten å tape seg i kvalitet.
  • Den gir en rekke miljøfordeler, f.eks. redusert dannelse av bakkenært ozon med ca. 40 %.

BRUKSOMRÅDER

  • 2-taksmotorer som f.eks. motorsager, kappemaskiner, hekksakser og mopeder.

Hvor kommer ordet alkylat fra?
Navnet kommer fra ordet alkylering, som er navnet på prosessen som brukes for å få frem råvaren.

Fra gass til væske
Alkyleringsprosessen skjer på oljeraffinerier ved at overskuddsgassen fra råoljedestillasjonen og spaltingsanlegget slås sammen, noe som gir en alkylatvæske. Denne væsken er det reneste petroleumsproduktet som kan produsere. Alkylatet blandes deretter med en del andre komponenter, og vi har nå et ferdig produkt som kan brukes i de fleste småmotorer.

Bedre for menneske, maskin og miljø
Når du bruker Aspen alkylatbensin, unngår du nesten helt farlige stoffer slik som benzen og aromater, stoffer som kan forårsake alvorlige helseproblemer. Motoren trives også bedre, bl.a. med renere tennplugg og forbrenningskammer. Bensinen tåler å bli lagret, og selv etter lengre tidsstillstand vil motoren starte uten problemer hvis det er Aspen alkylatbensin på tanken. Det er mange miljøgevinster, bl.a. reduseres dannelsen av bakkenært ozon (smog) med ca.40%.

Høy effektivitet
Små motorer er ofte ukompliserte og teknisk sett enkle med dårlig forbrenning. Det betyr at mye av drivstoffet ikke forbrennes. Det virker negativt inn på naturen og deg som forbruker. Følgende kan med fordel bruke Aspen alkylatbensin: Gressklippere, gresstrimmere, snøfreser, jordfreser, utenbordsmotorer, motorsager, ryddesager, hekksakser, mopeder, motorsykler.

Med eller uten olje
Det finnes to hovedvarianter av vår bensin: Aspen 2 og Aspen 4.

Aspen 2 er ferdigblandet bensin med 2 % helsyntetisk totaktsolje. Aspen 2 brukes til alle totaktsmotorer foruten utenbordsmotorer som må tilsettes en bestemt utenbordsolje. Aspen 4 er ublandet og brukes i firetaktsmotorer og til totaktsmotorer med separatsmøring.

*avser mengden farlige hydrokarboner.

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Volum

5 l

Vekt 6 kg