Merkespray

Miljøvennlig merkespray – helt fri for giftgasser, lang holbarhet og god synlighet

Dia Proff Norge AS leverer miljøvennlig merkespray for profesjonelle brukere. Merkesprayene er fri for tungmetaller som bly, kadmium, krom og sinkpigmenter. De har nesten ingen sjenerende lukt og fri for giftgasser. Kan benyttes ved temperaturer fra -20ºC til +50ºC. Avhengig av hvilket merke du velger.

Filter