Vi tilbyr finansiering, leieavtaler/leasing for bedrifter

Leasing

Leasing er en meget populær finansieringsform og er særdeles velegnet for maskiner og annet utstyr. En leasingavtale kan i hovedsak inngås for alle drifts- og anleggsmaskiner som kan skilles ut som egen enhet og avskrives.
     

Ikano Bank har spesialisert seg på leasing, samt leiefinansiering av driftsmidler og løsøre innenfor en rekke bransjer. Ikano Bank tilbyr enkle og attraktive finansielle løsninger til sine kunder, både i det private næringsliv og offentlig sektor, og kan skreddersy løsninger som tilfredsstiller ønsker og behov.

Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening

Økt handlekraft

Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.
    

  • - Enklere økonomistyring: Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.
  • - Økt konkurranseevne: Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr og mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.
  • - Skattefordel: Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.
  • - Hva kan leies?: De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leieavtalen.
  • - Forsikring: Utstyr som leies må forsikres - Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.