Finansiering og leasing for bedrifter

  Dia Proff Norge AS ønsker alltid at våre kunder skal ha den beste kjøpsopplevelsen. Derfor tilbyr vi våre kunder finansieringsløsninger, leieavtaler og leasing i samarbeid med Ikano Bank. Ikano Bank gir deg muligheten til å få en totalløsning fra leverandørpartner. Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring tilbys på et sted - enkelt og effektivt!


 • Leasing

  Leasing er en meget populær finansieringsform og er særdeles velegnet for maskiner og annet utstyr. En leasingavtale kan i hovedsak inngås for alle drifts- og anleggsmaskiner som kan skilles ut som egen enhet og avskrives.

  Ikano Bank har spesialisert seg på leasing, samt leiefinansiering av driftsmidler og løsøre innenfor en rekke bransjer. Ikano Bank tilbyr enkle og attraktive finansielle løsninger til sine kunder, både i det private næringsliv og offentlig sektor, og kan skreddersy løsninger som tilfredsstiller dine ønsker og behov.

  Leie betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelen med leie er at bedriftens kostnader fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlaget for inntjening.


  Økt handlekraft

  Leie gir 100% finansiering og frigjør driftskapital som kan investeres i bedriftens kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten. Ikano Bank gir deg muligheten til å få en totalløsning fra leverandørpartner. Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring tilbys på et sted - enkelt og effektivt!

  ENKLERE ØKONOMISTYRING
  Faste månedsutgifter gir din bedrift forutsigbar budsjettering og enklere regnskapsføring.

  ØKT KONKURRANSEEVNE
  Leie gir full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr, samt mulighet for utskiftning og oppdatering ved behov.

  SKATTEFORDEL
  Hele leiebeløpet utgiftsføres og kan trekkes fra i regnskapet.

  HVA KAN LEIES?
  De fleste typer driftsutstyr. Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives. Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå i leieavtalen.

  FORSIKRING
  Utstyr som leies må forsikres. Ikano Bank tilbyr en gunstig allrisk-forsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.