Kategori Stolpebanker

Stolpebanker

Stolpebanker-palehammer
En stolpebanker, også kjent som stolpehammer, pålehammer eller pålebanker, er et essensielt verktøy for å banke ned stolper og påler i bakken effektivt og presist.