Dia Proff Norge ASArt. nr. HTT0014Taksikringsmatte 1 meter

Taksikringsmattene fjerner is- og snø fortløpende fra tak og/eller takrenner. Mattene forebygger mot at livsfarlige istapper dannes på taket og takrennen. Mattene tilpasses enkelt takrenner og kommer i forskjellige lengder som kan seriekobles på 1 strømkurs.

Profesjonelle produkter til konkurransedyktige priser

Ta kontakt for et godt pristilbud

Les produktbeskrivelse

47 på lager

2 474,- ekskl. mva

Høy kvalitet

Premium produkter

Rask kundeservice

Varenummer: HTT0014 Kategori:

Beskrivelse

Beskrivelse

Unngå livsfarlige istapper!

Takrenner blir skadet som følge av tung is eller snø, og det kan oppstå vannlekkasjer som følge av smeltevann som samler seg opp bak isblokker i takrenner. Dette kan medføre kostbare reparasjoner, men med taksikringsmatte kan dette forhindres.

Et velkjent problem er smeltevann fra tak, enten som følge av solskinn eller dårlig isolering, som gjentagende fører til at det bygger seg opp istapper langs takrenner og takskjegg. Dette medfører livsfare for fotgjengere på gaten under, og også fare for materielle skader f.eks. på kjøretøy som er parkert i gaten.

Hvert år skades personer av isblokker som faller ned fra bygninger og huseiere blir stilt til ansvar. Huseiere er erstatningspliktig hvis tiltak mot dette ikke er utført. Huseier må umiddelbart iverksette tiltak når faren oppstår, inntil faren er avverget aksepteres det i en veldig kort periode at det plasseres ut tydelige advarsler og avvisere som hindrer folk å bevege seg i faresonen, men dette er ingen godkjent løsning på sikt og fritar ikke huseier fra ansvar. </p

Vi har sett mange eksempler i media på at personer blir alvorlig skadet som følge av takras, og at huseiere blir bøtelagt, straffeforfulgt og gjort erstatningspliktig som konsekvens. Hus- eller grunneier er lovpålagt og pliktig å forebygge denne faren, blant annet gjennom Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter § 2 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 14.

Hvordan fungerer dette?

Mattene avgir varme i begge retninger og kan leveres med selvregulerende termostat. Mattene er kun 2,5 mm tykke og er således svært fleksible.

Mattene monteres i forhold til hva slags tak som skal sikres. På bygårder monter man gjerne en kombinasjon av matter rett etter snøfanger og deretter matter i selve takrennen. Dette sørger for at is og snø fortløpende elimineres. Smeltevannet renner ned i avløpsrørene til takrennen. Her anbefaler vi å montere frostsikringskabel som lar vannet renne selv i ekstrem kulde.

Taksrikringsmattene kommer i lengder av 0,5 m, 1 m, 3 m eller 6 m og kan seriekobles for lengre strekk. I selve nedløpsrøret brukes frostsikringskabel. Denne kombinasjonen gjør vårt produkt suverent.

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Type

Tak- og takrennematter

Lengde x bredde

100 x 25 cm

Tykkelse

0,25 cm

Volt

220V

Effekt (watt)

60

Vekt 1.000000 kg

Tilbehør

Utvalgte produkter

Taksikringsmatter
Clips til taksikringsmatte
På lager